11315
09-10-2023
Business Analist (2 fte)
Huis ter Heide

De business analist levert een belangrijke bijdrage aan het inrichten en beschrijven van de processen binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar) in het algemeen en het Landelijk Tactisch Commonda (LTC) in het Caribisch Gebied in het bijzonder.
Bewaakt dat de informatievoorziening voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.
Is verantwoordelijk voor het borgen van de (nieuwe) processen van het LTC in het Caribisch Gebied en de interactie met de reeds bestaande processen (operationeel en bedrijfsvoering) zowel in Nederland als lokaal.
Met de producten en (technische en functionele) mogelijkheden die er zijn is hij/zij in staat op een gedreven wijze de informatievoorziening zodanig in te richten dat gegevens voor de juiste gebruikers op het juiste moment beschikbaar zijn.
De business analist is een verbindende netwerker en lever je een belangrijke bijdrage aan het beschrijven van de informatieprocessen en de ondersteunende informatieproducten binnen de KMar.
Kortom: De Business analist is een enthousiaste netwerker die in staat is de organisatie te mobiliseren en mee te nemen in de verandering naar
Informatie Gestuurd Optreden (IGO).
Deelopdrachten
• Beschrijven informatievoorziening over alle processen heen (zowel KMar-intern als met ketenpartners).
• Bezien hoe te komen tot mogelijke geautomatiseerde toepassingen.
• Oplevering van alle beschreven producten incl. documentatie, zodat juiste vertaling gemaakt kan worden naar producten.
• Vertalen van de informatiebehoefte naar informatieproducten.
• Initiëren van projectvoorstellen ter invulling van de informatiebehoeften.
• Actief adviseren over geautomatiseerde toepassingen gericht op borging en een optimaal gebruik van informatie.
• Participeert bij de totstandkoming van organisatie procesverbeterings- en inrichtingsvoorstellen.
• Actieve rol bij de oplevering en implementatie van alle informatieproducten.
Verantwoordelijkheden
Participeert in de inriching, implementatie en borging van processen en informatievoorziening.

De business analist kent de organisatie, bedrijfsprocessen, informatiesystemen, wet- en regelgeving en kan op basis daarvan verbetervoorstellen doen voor wat betreft Informatie Gestuurd Optreden.
De business analist opereert op het snijvlak van de operatie en informatievoorziening.

Eisen:

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de informatievoorziening met ICT gerelateerde systemen;
  • Minimaal in bezit van een afgeronde HBO-opleiding (diploma);
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van procesanalyse en -verbetering;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het vertalen van functionele wensen naar informatiesysteem-requirements;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het implementeren van informatiesystemen;
  • Minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Wensen:

  • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare relevante (in de afgelopen 5 jaar)ervaring met IT-projecten binnen de overheid;
  • Kandidaat beschikt bij voorkeur over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Agile/Scrum;
  • Kandidaat is bij voorkeur in bezit van opleidingen/cursussen i.r.t. Informatie Voorziening;
  • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van de processen in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justitie en Veiligheid).

Reageren op aanvraag