11534
30-11-2023
Medior IT Portofoliomanager/Adviseur e-CF (6FTE)
Stroe, Utrecht, Den Haag, Den Helder of Breda

Voor de toekenning van e-CF competenties en profielen aan functiebeschrijvingen zoeken wij 6 e-CF adviseurs en één e-CF specialist die bij de defensieonderdelen e-CF competenties en profielen toekennen aan functiebeschrijvingen. Deze aanvraag heeft betrekking op de e-CF adviseur. De adviseur werkt voor een specifiek defensieonderdeel en kent op eenduidige wijze e-CF competenties toe aan functiebeschrijvingen. De functiebeschrijvingen bij de defensieonderdelen zijn IT gerelateerde functies aangezien zij vaak IT taken en operationele taken bevatten.
Werkzaamheden e-CF adviseur:
• Identificeren van de unieke IT (gerelateerde) functies bij het toegewezen defensieonderdeel
• Toekennen van e-CF competenties aan functiebeschrijvingen
• Waar relevant overleg met de lijn en/of medewerkers over de inhoud van functiebeschrijvingen
Bijbehorende producten:
• Overzicht met e-CF competenties en, waar relevant, het e-CF profiel per IT gerelateerde functie. Per functie wordt de titel van de e-CF-competentie (en het e-CF profiel), het bekwaamheidsniveau en de bijbehorende beschrijving opgenomen.
• Overzicht unieke functies, zowel binnen een defensieonderdeel als over de defensieonderdelen heen.
• Functievergelijkingstabel die inzichtelijk maakt welke IT gerelateerde functies in essentie overeenkomen, zowel binnen een defensieonderdeel als over de defensieonderdelen heen.

Een technologisch hoogwaardige organisatie vraagt om een kwalitatief sterk personeelsbestand met een groot aandeel van personeel geschoold in (informatie)technologie. Op dit moment is er bij defensie een mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van IT personeel. In de periode tot 2025 neemt de personele mismatch verder toe en in relatie tot lange termijn ambities worden de tekorten nog groter. Defensie heeft dus een forse uitdaging op het gebied van IT-capaciteit. Het oplossen van het tekort aan IT capaciteit vereist diepgaande samenwerking intern defensie en met de markt. Hiervoor is toepassing van een marktconforme standaard noodzakelijk. Middels een dergelijke standaard kan uniformiteit (1 uniforme taal) tot stand worden gebracht in bijv. functiebeschrijvingen en vacatures. Het vereenvoudigt interne en externe communicatie en schept mogelijkheden voor een defensiebrede aanpak op het gebied van bezoldiging, loopbaanbegeleiding, opleiding,
uitwisseling en dergelijke. Er is besloten voor strategische personeelsplanning binnen het IT domein gebruik te maken van e-CF als marktconforme standaard, te beginnen met de toepassing van e-CF competenties in functiebeschrijvingen en de verwerking hiervan in het HRM-systeem Peoplesoft

Eisen:

  • Minimaal 2 jaar ervaring als Medior Professional/Manager
  • Minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen van HR-principes
  • Minimaal HBO werk en denk niveau (minimaal een HBO-diploma of minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op HBO-niveau)
  • Minimaal 2 jaar ervaring met het e-CF framework
  • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring van IT en HR om e-CF efficient toe te passen
  • 38 uur per week beschikbaar

Wensen:

  • Ervaring met resultaat gedreven werken. De kandidaat heeft vanuit zijn huidige of een eerdere functie ervaring met het werken aan opdrachten met een duidelijk omschreven resultaat of product
  • Ervaring met structureren en heeft oog voor detail. De kandidaat is actief geweest in een functie of heeft taken verricht waarbij het ordenen van gegevens of informatie een belangrijke rol speelde en foutmarges minimaal waren

Reageren op aanvraag