11537
30-11-2023
Sr IT Portfoliomanager/Specialist Adviseur e-CF
Den Haag

Voor de toekenning van e-CF competenties en profielen aan functiebeschrijvingen zoeken wij een e-CF specialist en een aantal e-CF adviseurs die bij de defensieonderdelen e-CF competenties en profielen toekennen aan functiebeschrijvingen. Deze aanvraag heeft betrekking op de e-CF specialist.
De specialist draagt zorg voor borging van e-CF binnen de defensieonderdelen via het train-de-trainer principe en treedt op als specialistische vraagbaak en inhoudelijk verantwoordelijke zodat e-CF competenties en profielen bij de verschillende defensieonderdelen op eenduidige wijze worden toegekend en er geen interpretatieverschillen ontstaan. Naar schatting zijn er circa 2400 IT gerelateerde functies. Er wordt hier gesproken over IT gerelateerde functies omdat het functies bij de defensieonderdelen betreffen (niet bij het defensie IT bedrijf) en zij vaak ook operationele taken bevatten. De benamingen van deze functies worden per defensieonderdeel afzonderlijk bepaald.
Werkzaamheden e-CF specialist:
• Beoordelen van de door de adviseurs toegekende e-CF competenties aan functiebeschrijvingen.
• Zorgdragen voor juistheid bij de toekenning van e-CF competenties door de adviseurs.
• Borgen van kennis van het e-CF framework bij de defensieonderdelen met het oog op toekomstige nieuwe functieomschrijvingen of aanpassingen in functiebeschrijvingen (train de trainer).
• Zorgdragen voor eenduidigheid bij toepassing van e-CF competenties over de defensieonderdelen heen.
Bijbehorende producten:
• Overzicht met e-CF competenties en, waar relevant, het e-CF profiel per IT gerelateerde functie. Per functie wordt de titel van de e-CFcompetentie (en het e-CF profiel), het bekwaamheidsniveau en de bijbehorende beschrijving opgenomen.
• Overzicht unieke functies, zowel binnen een defensieonderdeel als over de defensieonderdelen heen.
• Functievergelijkingstabel die inzichtelijk maakt welke IT gerelateerde functies in essentie overeenkomen, zowel binnen een defensieonderdeel als over de defensieonderdelen heen.
• Naslagwerk voor kennishouders binnen defensie op het gebied van e-CF
• Instructiemateriaal waarmee kennishouders hun kennis van e-CF kunnen delen binnen defensie.
• Een Nederlandse vertaling van het E-CF competentiewoordenboek

Een technologisch hoogwaardige organisatie vraagt om een kwalitatief sterk personeelsbestand met een groot aandeel van personeel geschoold in (informatie)technologie. Op dit moment is er bij defensie een mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van IT personeel. In de periode tot 2025 neemt de personele mismatch verder toe en in relatie tot lange termijn ambities worden de tekorten nog groter. Defensie heeft dus een forse uitdaging op het gebied van IT-capaciteit. Het oplossen van het tekort aan IT capaciteit vereist diepgaande samenwerking intern defensie en met de markt. Hiervoor is toepassing van een marktconforme standaard noodzakelijk. Middels een dergelijke standaard kan uniformiteit (1 uniforme taal) tot stand worden gebracht in bijv. functiebeschrijvingen en vacatures. Het vereenvoudigt interne en externe communicatie en schept mogelijkheden voor een defensiebrede aanpak op het gebied van bezoldiging, loopbaanbegeleiding, opleiding,
uitwisseling en dergelijke. Er is besloten voor strategische personeelsplanning binnen het IT domein gebruik te maken van e-CF als marktconforme standaard, te beginnen met de toepassing van e-CF competenties in functiebeschrijvingen en de verwerking hiervan in het HRM-systeem Peoplesoft

Eisen:

 • Minimaal 2 jaar ervaring als Lead Professional/Senior Manager
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen van HR-principes
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het geven van opleidingen of trainingen
 • Minimaal WO werk en denk niveau (minimaal een WO diploma of minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op WO-niveau)
 • Minimaal 2 jaar ervaring met de toepassing van het e-CF framework in de praktijk en er is sprake van gedetailleerde kennis van het e-CF framework inclusief de competentieniveau's en de competenties die het framework omvat (met gedetailleerde kennis wordt bedoeld dat de kandidaat in staat moet zijn om specifieke voorbeelden en casestudies te presenteren die aantonen dat hij/zij over deze kennis beschikt, bijvoorbeeld door projecten of taken waarbij het e-CF framework een cruciale rol speelde)
 • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring van IT en HR en kan deze kennis combineren
 • Minimaal 1 jaar ervaring in het (inhoudelijk) leiden van een team
 • Een erkend certificaat binnen zowel het vakgebied HR als het vakgebied IT
 • 38 uur per week beschikbaar

Wensen:

 • Ervaring in het werken in teamverband. Aangetoond doordat de kandidaat heeft samengewerkt in bijvoorbeeld projecten of in andere samenwerkingsvormen.
 • Ervaring in het plannen en overzicht houden. (Aantoonbaar: De kandidaat is actief geweest als bijvoorbeeld projectleider, of heeft andere functies of taken verricht waarin planning en overzicht een belangrijke rol speelden)

Reageren op aanvraag