7039
03-08-2020
Senior Projectondersteuner 2 FTE
Odijk/Nieuwegein

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning.

Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de politie. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten. 

Ondersteunen in de uitvoering van diverse IV gerelateerde projecten.

De senior projectondersteuner is de rechterhand van de projectmanager en mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en draagt  mede zorg voor de implementatie van oplossingen. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande alle projectaspecten.

 • Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
 • Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
 • Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen;
 • Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers;
 • Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
 • Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria;
 • Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan;
 • Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten;
 • Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor;

Eisen:

 • De kandidaat heeft minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op MBO 4 niveau.
 • De kandidaat heeft In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als projectondersteuner van ICT projecten, binnen een grote (1000 ) organisatie.
  Competenties:
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Organisatievermogen
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Flexibel gedrag
 • Samenwerken

Wensen:

 • Bij voorkeur heeft de kandidaat in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het inbedden van het issue- en risicomanagementproces, binnen projecten.
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat minimaal 3 jaar werkervaring met projectmanagementsoftware zoals Principal Toolbox/Fortes Change Cloud, Clarity of gelijkwaardig.
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat minimaal 2 jaar werkervaring met de Agile/Scrum manier van werken.
 • Bij voorkeur is de kandidaat IPMA-PMO of IPMA-D gecertificeerd.
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring op het vakgebied Projectmanagement binnen de (Semi-)/overheid.

Reageren op aanvraag